Disclaimer Jacobs Makelaardij o.z. B.V. en al de aan haar gelieerde ondernemingen

De op deze website getoonde informatie wordt met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Jacobs Makelaardij verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Jacobs Makelaardij worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Aan de inhoud van de website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Jacobs Makelaardij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Jacobs Makelaardij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Jacobs Makelaardij opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Jacobs Makelaardij alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Jacobs Makelaardij niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

De site van Jacobs Makelaardij bevat tevens een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. Jacobs Makelaardij kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.

De teksten van Jacobs Makelaardij mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Het intellectuele eigendomsrecht van Jacobs Makelaardij -website (waaronder teksten, ontwerp, foto’s en logo’s) berust bij Jacobs Makelaardij.